megous.com

Ovladač a nástroje pro grafické displeje

Advanced Graphics LCD Library je knihovna pro ovládání grafického displeje z mikrokon­troléru PIC napsaná v jazyce C.

Součástí knihovny je simulátor displeje a program pro převod TrueType fontů do rastrového formátu pro použití v omezeném paměťovém prostoru mikrokontro­léru.

Knihovna podporuje kompilátory fy HT-SOFT.