Rychlá knihovna pro parsování iCalendar (RFC 2445)

Libtc je experimentální open-source knihovna pro velmi rychlé zpracování iCalendar dat. Název libtc znamená tiny calendar library.

Není vydaná pod žádnou licencí, a je tedy v public domain.

Vlastnosti

Nejdůležitější vlastnosti knihovny jsou:

Stáhněte si