megous.com

Datový model newsletteru

DM je jazyk pro popis datových modelů pro GENiE. DM popisuje entity, jejich atributy a vzájemné vztahy. Entity, atributy i vztahy mohou mít speciální vlastnosti, které jsou uvedené v hranatých závorkách.

Zpět na stránce o GENiE se dozvíte co lze s tohoto popisu generovat.

Takto vypadá v jazyce DM datový model jednoduchého newsletteru:

model "Newsletter" "Ondřej Jirman";

(Site news item.)
entity news_item [auto_timestamps]
{
 (Mail subject, rss feed title, ...)
 title text;
 (Repeats info from the title with more detail.)
 content text;
 (News category this item belongs to.)
 category --> news_category [shared];
}

(Newsletter subscriber.)
entity news_subscriber [auto_timestamps]
{
 (Subscriber's e-mail.)
 email text;
 (Subscriber's real name.)
 realname *text;
 (Categories subscriber wants to receive.)
 categories --> *news_category [shared];
}

(News item category.)
entity news_category
{
 (Category name.)
 name text;
 (Category description.)
 description text;
}

Tento popis odpovídá následujícímu ER diagramu.