megous.com

Generátor parserů pro PHP

Chtěli by jste si vytvořit vlastní mikroformát pro svoji webovou aplikaci? Tento návod vám s tím pomůže.

Kde sehnat potřebné nástroje?

Pro PHP existují generátory parserů and lexerů, které lze stáhnout na PEAR.net:

PHP_Parser­Generator je push parser ala lemon, takže ve smyčce voláme lexer a tlačíme tokeny do parseru, který je následně zpracovává.

Kód parseru

Kompletní zdrojové kódy si můžete také stáhnout.

/* vim: set ft=php : <? */

%name items_parser
%declare_class {class items_parser}

%syntax_error {
 foreach ($this->yy_get_expected_tokens($yymajor) as $token)
  $expect[] = self::$yyTokenName[$token];
 throw new Exception('Unexpected ' . $this->tokenName($yymajor) .
  '(' . $TOKEN . ') on line '.$this->line.', expected one of: ' . implode(',', $expect));
}

%include {

/* AST */

class options_list
{
 public $list;

 public function __construct()
 {
  $this->list = array();
 }

 public function add($key, $value)
 {
  $this->list[$key][] = $value;
 }

 public function __get($name)
 {
  if (isset($this->list[$name]))
   return $this->list[$name][0];
 }
}

class data
{
 public $items = array();

 public function add($name, $opts)
 {
  $this->items[$name] = $opts;
 }
}

}

%include_class {
 private $token;
 private $value;
 private $data;
 private $N;
 private $line;
 private $root_expr;

 public function parse($str)
 {
  $this->data = $str;
  $this->N = 0;
  $this->line = 1;
  $this->root = new data;
  try
  {
   while ($this->yylex())
   {
    if ($this->token < 0)
     continue;
    $this->doParse($this->token, $this->value);
   }
   $this->doParse(0, 0);
   return $this->root;
  }
  catch (Exception $ex)
  {
   throw $ex;
   return null;
  }
 }

/*!lex2php
%input   $this->data
%counter  $this->N
%token   $this->token
%value   $this->value
%line    $this->line
ident    = /[a-zA-Z_][a-z_A-Z0-9-]{0,}/
number   = /[0-9]+/
string   = /"(""|[^"]+)*"/
whitespace = /[ \t\n]+/
comment   = /\/\*[\s\S]*?\*\//
any     = /./
*/

/*!lex2php
number    { $this->token = self::INTEGER; }
string    { $this->token = self::STRING; }
"["      { $this->token = self::LSB; }
"]"      { $this->token = self::RSB; }
ident     { $this->token = self::IDENT;
 if ($this->value == 'item')
  $this->token = self::ITEM;
}
comment    { $this->token = -1; }
whitespace  { $this->token = -1; }
any      { return false; }
*/
}

start ::= items.

/* items */

items ::= item.
items ::= items item.

item ::= ITEM name(N) opt_options(O). {
 $this->root->add(N, O);
}

/* options */

opt_options(Y) ::= .                 { Y = new options_list; }
opt_options(Y) ::= options(X).            { Y = X; }
options(Y) ::= LSB options_list(X) RSB.       { Y = X; }
options(Y) ::= LSB RSB.               { Y = new options_list; }
options_list(Y) ::= option(X).            { Y = new options_list; Y->add(X[0], X[1]); }
options_list(Y) ::= options_list(L) option(X).    { Y = L; Y->add(X[0], X[1]); }
option(Y) ::= name(K) option_value(X).        { Y = array(K, X); }
option_value(Y) ::= .                { Y = true; }
option_value(Y) ::= string(X).            { Y = X; }
option_value(Y) ::= integer(X).           { Y = X; }
option_value(Y) ::= options(X).           { Y = X; }

/* basic terms */

string(Y) ::= STRING(S).   { Y = str_replace('""', '"', substr(S, 1, strlen(S) - 2)); }
integer(Y) ::= INTEGER(I).  { Y = (int)I; }
name(Y) ::= IDENT(I).     { Y = I; }

Ukázka použití parseru

Nejprve musíme parser zkompilovat. To provedeme pomocí následujících příkazů:

#!/bin/sh

plex parser.yl
mv parser.php parser.y
phplemon parser.y
rm -f parser.out
rm -f parser.y
php -w parser.php > parser-strip.php
mv parser-strip.php parser.php

Nyní můžeme parser použít k parsování textu:

<?php

require_once "parser.php";

$p = new items_parser();
$data = $p->parse('

item item_x [
 opt_str "asdasd"
 opt_flag
 opt_int 100
]

item item_y [deleted]

');

print_r($data);

foreach ($data->items as $name => $item)
 echo "$name : " . ($item->deleted ? "deleted" : "not deleted") . "\n";

?>

Výstup:

data Object
(
  [items] => Array
    (
      [item_x] => options_list Object
        (
          [list] => Array
            (
              [opt_str] => Array
                (
                  [0] => asdasd
                )

              [opt_flag] => Array
                (
                  [0] => 1
                )

              [opt_int] => Array
                (
                  [0] => 100
                )

            )

        )

      [item_y] => options_list Object
        (
          [list] => Array
            (
              [deleted] => Array
                (
                  [0] => 1
                )

            )

        )

    )

)
item_x : not deleted
item_y : deleted