megous.com

Osobní projekty

Generátor parserů pro PHP (2008)

Generátor parserů vám pomůže si vytvořit vlastní mikroformát pro Vaši webovou aplikaci.

Převodník PHP kódu do C (2008)

PHP2C je nástroj pro rychlou tvorbu Cčkových rozšíření pro PHP.

Tento nástroj za vás vygeneruje „boilerplate“ kód pro nové nativní rozšíření PHP v C, takže se budete moci věnovat té zajímavější části implementace nativního rozšíření. Podporuje většinu konstruktů jazyka PHP. Předpisem pro generátor je samotný PHP kód a proto lze PHP2C využít i pro podporu převodu stávajícího PHP kódu do C.

ASIX PICCOLO nástroje pro Linux (2004–2011)

Piccolo-tools jsou nástroje pro programování PIC pomocí programátoru PICCOLO pod Linuxem.

Pomocí velmi jednoduchého rozhraní umožňují piccolo-tools programovat součástky 16F83, 16F84, 16F84A, 16F87×, 16F87, 16F88, 18Fxx2, a mnohé další.

Ovladač a nástroje pro grafické displeje (KS0108) (2003)

AGLL je knihovna pro ovládání grafického displeje z mikrokon­troléru PIC napsaná v jazyce C.

Součástí knihovny je simulátor displeje a program pro převod TrueType fontů do rastrového formátu pro použití v omezeném paměťovém prostoru mikrokontro­léru.

megix – zavaděč pro živé distro (2004–2007)

Megix byl sestavovací systém pro živé distribuce. Chtěl jsem mít systém, pomocí kterého by šlo z libovolné distribuce Linuxu, vytvořit bootovatelné CD. Základem byl minimalistický loader, který měl za úkol připravit virtuální souborový systém takovým způsobem, aby bylo možné nastartovat distribuci z CD či USB klíčenky.

Potřeboval jsem distribuci Linuxu, která by se dala používat v učebnách na ČVUT a která by nastartovala do 1 minuty z CD. Nic podobného tenkrát nebylo. Dobře známý Knoppix tehdá startoval 5 minut.

Digitální měřicí systém (2001–2002)

Maturitní výrobek a moje magnum opus na střední škole. Na tuhle hračku jsem velmi pyšný. Co je DMS nejlépe popíše samotné PDF a prezentace.

DMS je počítačem řízený měřicí systém připojený přes vlastní ISA kartu k boxu s měřicími kartami a napájecím zdrojem. Navrhl jsem k němu dvě karty. První implementuje plynule nastavitelnou časovou základnu a druhá implementuje A/D převodník pomocí mikropočítače.

Bastlení (1999–2003)

Bastlení elektroniky byl, a v menší míře stále je, můj oblíbený koníček. Moc rád navrhuji a stavím vlastní obvody. Někdy s cílem udělat užitečnou věc, jindy jen tak pro dobrý pocit z tvorby. Tady je něco z mé tvorby: