megous.com

Ukázka použití DBO v kódu

Tento ukázkový kód je založen na modelu newsletteru.

Vytvoření novinky

include "newsletter.php";

$db = new database("sqlite:test.db");

$n = new news_item();
$n->title = 'Nový projekt GENiE!!!';
$n->content = 'Tímto "oficiálně" zahajuji svoji činnost jako freelancer. Yay!';
$n->category->add(news_category::get("WHERE name = 'Breaking News'"));

// Komplikované? Souhlasím s vámi, to samé jde udělat ještě snadněji:

$n = news_item::create('Nový projekt GENiE!!!', 'Tímto "oficiálně" ...');
$n->category->add("WHERE name = 'Breaking News'");

dbo_manager::get_session()->commit();

Vypsání vybraných novinek

include "newsletter.php";

$db = new database("sqlite:test.db");

foreach (news_item::query("ORDER BY _insert_time DESC LIMIT 3") as $n)
  echo $n->title . ": " . $n->category->get()->name . "\n";

Tento kód vypíše:

Nový projekt GENiE!!!: Breaking News

Jít zpět na stránku o DBO